Sunday, March 28, 2010

bcoZoF...U!

UcaPan syukur hanya tuk pApa J oleh KerNa keBaikannya sehingga jeMaat All SaInts BM Mencapai 1000 org pAda kebaktian hari aHad 28 maRch...dan Lebih 50 Org tElah Di bapTis!!